2011. április


Vélemények

Háromszorosan teljesült II. János Pál boldoggá válásának feltétele – A Kőbányában kivetítőn a római események

A legismertebb lengyel, a XX. század történetének egyik legnagyobb alakja, minden idők harmadik leghosszabb ideig trónoló katolikus egyházfője, az „utazó pápa” – a sor hosszan folytatható. A szentté avatás legfőbb megelőző lépcsőjeként vasárnap boldoggá avatják a vatikáni Szent Péter téren II. János Pált, az eseményt a budapesti bazilika előtt kivetítőn is követni lehet. Karol Józef Wojtyla 1978-tól 2005-ig állt az egyház élén, a május 1-jei ünnepség létrejöttéhez három bizonyítható csoda szolgált alapul.Hírek

Munkás Szent József ünnepén „MAJÁLIS” a Kőbányában

2011. május 1-jén

9:00 Főzőverseny egyesületeknek, cégeknek, baráti közösségeknek

10.00-tól kivetítőn követhető élő adásban II. János Pál pápa római boldoggá avatási szertartása a KDNP-Polgári Körök csoportnál

10:15 Retro Sportclub táncosainak fellépése

10:30 Saturnus Fitness táncosainak fellépése

11:00 NAPRAFORGÓ MESESZÍNPAD

12:00 TÖRÖKBÁLINTI VIDÁM FIÚK

14:15 VIKIDÁL GYULA

15:00 ABBA SISTERS

Május 1-jén nem csak a munkások, a katolikusok is ünnepelnek, Jézus nevelőatyjára, az ácsra emlékezve. Munkás Szent József ünnepét 1955-ben rendelte el XII. Piusz pápa. Korábban a szent tiszteletének hónapja általában március volt, Magyarországon is.

„Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodásunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy megszentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, amelyben élünk. Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszményeik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfogónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet találjunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fegyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az alázatot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.”

XII. Piusz pápa Imája Szent JózsefhezVélemények

“Eddig volt a türelem, meg a belátás…”

A Btk. szigorítása hosszú távon kezeli a Gyöngyöspatához hasonló helyzeteket – véli a miniszterelnök. A javaslat a visszaeső elkövetőkre végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. A miniszterelnök szerint a büntető törvénykönyv szigorítása hosszú távon kezeli a Gyöngyöspatán kialakult, illetve az ahhoz hasonló helyzeteket.Hírek

Segítség Marosvécsnek

A képviselő-testület április 27-i ülésén Eőry Zsolt (Fidesz-KDNP) képviselő előterjesztésére egyhangú döntés született arról, hogy a testvértelepülésünkön, Marosvécsen április 13-án megrongált Wass Albert-síremlék helyreállításának támogatására lehetőségük legyen a diósdiaknak. Ennek értelmében – mivel a síremléket egy alapítvány gondozza – vagy az alapítvány számlaszámát, vagy – ha ez nem lehetséges – egy megnyitandó elkülönített önkormányzati bankszámla számát közzé kell tenni a megszokott helyeken. A testület a maga részéről 200.000 Ft-tal járul hozzá a kezdeményezéshez.Hírek

Az öttagú diósdi képviselő-testületi többség nem hajlandó visszavonni a törvénysértő határozatát!

A döntést meghozó öt tagú – a Spéth Géza által vezetett és az MSZP helyi elnöke alkotta – diósdi képviselő-testületi többség a Pest Megyei Kormányhivatal általi,  a diósdi képviselő-testület döntésének jogszerűségét kifogásoló levele ellenére sem kívánja visszavonni korábbi törvénysértő határozatát. Az április 27-i testületi ülésen mindössze  arra tettek  ígéretet, hogy a jövőben módosítani fogják a Diósdi Polgárőr Egylet támogatásáról szóló törvénysértő határozatukat.Hírek > Vélemények

MEGHÍVÓ: II. János Pálról a Polgári Szalonban

A Polgári Szalon április 27-i (szerda) rendezvényén Tiszteletreméltó II. János Pál pápa május 1-jei boldoggá avatása alkalmából Eőry Zsolt (a KDNP helyi elnöke) tart rövid előadást a Nagy Pápa személyéről, az Egyházban és a történelemben betöltött egyedülálló szerepéről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Polgári Szalon április 27-én, 18 órára a Kék Géza Közösségi Házba!Hírek

Schmitt Pál aláírta az alaptörvényt (a hivatalos szöveg a Magyar Közlönyben)

Az alkotmányt a déli harangszó után írta alá Schmitt Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában, a Magyar Közlöny 43. száma pedig, benne a Magyarország Alaptörvénye címet viselő dokumentummal, hétfő délután jelent meg.

Az új alaptörvény 2012. január 1-jén lép hatályba. A Magyar Közlöny legfrissebb számát itt olvashatja.

inforadio.huVélemények

XVI. Benedek pápa húsvéti üzenete a Városnak és a földkerekségnek (“Urbi et orbi”)

Kedves Testvérek Rómában és a földkerekségen!

Húsvét hajnala elénk idézi a régi és új örömhírt: Krisztus feltámadt! Ennek az eseménynek a visszhangja, amely a húsz századdal korábbi Jeruzsálemből ered, folyamatosan hallható az Egyházban, élővé teszi a Jézus Anyjában, Mária szívében dobogó hitet, Magdolna és a többi asszony hitét, akik először látták meg az üres sírt, Péter hitét és a többi apostolét.Hírek

Az újjászületés dokumentuma (Orbán Viktor miniszterelnök írása)

Nekünk, magyaroknak nagyböjt idején az újjászületés ígérete ad erőt az önmegtartóztatáshoz. Az újjászületésben ölt testet a kereszténység központi gondolata, a Megváltó kereszthalálának áldozata és az általa elnyert bűnbocsánat. A hosszú, hideg tél idején pedig a természet tavaszi újjászületése ad reményt, teszi elviselhetővé a várakozást. A húsvéti újjászületés így átvezet minket a bűnből a bűnbocsánatba, a sötétségből a fénybe, a várakozásból a beteljesedésbe.

Az idei húsvét a magyaroknak különösen fontos. Jézus Krisztus feltámadásán és a természet tavaszi megújulásán túl ebben az évben Magyarország újjászületését is ünnepeljük. Éppen egy éve döntöttek a választók arról, hogy a múltba visszahúzó, a megújulás útjában álló erőket sosem látott egységben leváltják, és felhatalmazást adnak egy új korszak megkezdéséhez.Vélemények

Húsvétvasárnap

Krisztus föltámadása a  keresztény hit középpontja, a kereszténység legjelentősebb ünnepe és az Isten által uralt világtörténelem legnagyobb eseménye. Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló volna a hitetek! – írja Szent Pál apostol.

A katolikus hitvallás (Kr. u. 381) erre vonatkozóan így fogalmaz: “Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.”Vélemények

Elhált forradalom

„Ágnes asszony a patakban / Fehér lepedőjét mossa; / Fehér leplét, véres leplét / A futó hab elkapdossa. / Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.”

Arany Jánossal kell kezdenünk. Mert Ágnes asszony szánalmas, hazug magyarázkodása Arany Jánosért kiált. Ágnes asszony halott férjére próbálja kenni a bűnt. Az Ősbűnt, Káin árulását, mindent.Hírek

Áldott húsvétot!

"Harmadnapra föltámadott..."

Királyi zászló jár elöl,

keresztfa titka tündököl,

hol megfeszítve haldokolt,

ki minden testet alkotott.

 

Kegyetlen lándzsa verte át

gonosz vasával oldalát,

belőle víz és vér ömölt,

mely szennyet, vétket eltörölt.

 

Szentháromság, dicsérjenek,

üdvösség Kútja, mindenek;

s kiket megvált a szent Kereszt,

kegyelmed mindig óvja meg!

 

Minden kedves Olvasónak

kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepeket kíván

a diósdi Fidesz és a KDNP elnöksége!Hírek

Húsvéti interjú Tőkés Lászlóval, az Európai Parlament alelnökével

A húsvétot megelőző nagyböjt hagyományosan a testi-lelki felkészülés és elmélyülés időszaka. Ennek kapcsán már olvashattátok a GULÁG-ot megjárt Olafsson Placid atya gondolatait, ezúttal Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke válaszolt a Fidelitas kérdéseire. Az 1989-es romániai forradalom hőse 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke volt. Brüsszelben és Strasbourgban 2007-óta politizál. Tőkés László a fidelitas.hu-nak adott interjújában beszélt az életútjáról, a soros magyar EU-elnökségről, az egyszerűsített honosításról és a húsvét üzenetéről.Vélemények

Budapestről eltűnik Ságvári, Zalka Máté és sokan mások

Huszonhat fővárosi közterület új elnevezéséről dönthet a Fővárosi Közgyűlés jövő hét szerdán. Miután a testület legutóbbi ülésén elfogadta az V. kerületi Roosevelt tér Széchenyi István térre nevezését, most napirendre kerülhet többek között a Köztársaság tér II. János Pál térre, és a Moszkva tér Széll Kálmán térre nevezése is.Hírek

Gyurcsány pénzeli a “szabad” médiumokat

Sok millió forintos mentőövet dobott több balliberális médiumnak – immár nem először – az MSZP pártalapítványa, a Gyurcsány Ferenc által vezetett Táncsics-alapítvány. A megsegítettek között van a 168 Óra, a Népszava, a Stop.hu, a Mozgó Világ és az Egyenlítő folyóirat is.Hírek

Heller helyeselte a véres megtorlást – A filozófus barátait és mentorát, Lukács Györgyöt is elárulta 1959-ben az MSZMP-nek írt levélben

„Az ellenforradalmat is egy ideig helytelenül értékeltem” – írta Heller Ágnes filozófus az MSZMP Központi Bizottságának 1959-ben. „Március lett, mire eljutottam odáig, hogy lássam, a párt lényegében helyes politikát folytat – fogalmazott Heller, majd hangsúlyozta: – Politikai hibáim közé tartozik, hogy vak voltam ellenforradalmárokká vált volt barátaimmal szemben.” A levelet az országos levéltárban Hankiss Ágnes, a Hamvas Intézet vezetője lelte fel. „Heller 1959-ben gyakorlatilag üdvözli az »ellenforradalom« leverését, ami azért is rettenetes, mert ekkor már a legtöbb bebörtönzés és kivégzés megtörtént. Ma ugyanő a demokrácia fő védelmezőjeként folytat lejárató kampányt a Fidesz-kormány ellen” – nyomatékosította Hankiss.Hírek > Média

Leszavazták az indítványt!

Csökkentené a diósdi település vezetők és képviselők tiszteletdíját a helyi Fidesz-frakció. Dizseri András képviselő a Rádió6-nak elmondta: módosító indítványt nyújtott be, amelyben azt kezdeményezte, hogy a polgármester, alpolgármester és a testület tagjai 30 százalékkal kevesebb illetményt kapjanak az önkormányzat anyagi helyzetének rendezése érdekében. Az ezzel megtakarított pénz felét a rászorulók megsegítésére, a másik felét pedig civil szervezetek támogatására fordíthatta volna Diósd. A javaslatot azonban a testület többsége nem támogatta. Az alábbi linkre kattintva Dizseri Andrást hallhatják:

Flash required

fizetés-dizseri0415!!

 Hírek

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A Tisztelt Ház által hétfőn megszavazott Alaptörvényt kedden írta alá Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Schmitt Pál köztársasági elnök húsvéthétfőn, április 25-én látja majd el kézjegyével.

Magyarország Alaptörvénye jelenlegi formájában itt tekinthető meg:

Magyarország AlaptörvényeVélemények

Nem avatkozhat be Németország a magyar alkotmányozásba!

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármely más országból, akár Németországból is beavatkozzanak a magyar alkotmányozási folyamatba – reagált a miniszterelnök szóvivője a német külügyi államminiszter hétfői nyilatkozatára.Vélemények

Élőben közvetítik a boldoggáavatást a közmédiumok

A magyar közmédia egyenes adásban közvetít II. János Pál pápa május 1-jei boldoggá avatásáról és több tucatnyi műsort sugároz az eseményhez kapcsolódóan – közölte Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója. Mint mondta, a világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű eseményről és annak hátteréről a rádió- és televíziócsatornák egymással összehangoltan közvetítenek majd, illetve sugároznak műsorokat.« Előző
2019. július 17., szerda - Endre, ElekDiósdi Fidesz - kapcsolat@diosdifidesz.hu

Készítette: Olcsó Weboldal
WEB Experts – web design • WORDPress