2011. április


Vélemények

Háromszorosan teljesült II. János Pál boldoggá válásának feltétele – A Kőbányában kivetítőn a római események

A legismertebb lengyel, a XX. század történetének egyik legnagyobb alakja, minden idők harmadik leghosszabb ideig trónoló katolikus egyházfője, az „utazó pápa” – a sor hosszan folytatható. A szentté avatás legfőbb megelőző lépcsőjeként vasárnap boldoggá avatják a vatikáni Szent Péter téren II. János Pált, az eseményt a budapesti bazilika előtt kivetítőn is követni lehet. Karol Józef Wojtyla 1978-tól 2005-ig állt az egyház élén, a május 1-jei ünnepség létrejöttéhez három bizonyítható csoda szolgált alapul.Hírek

Munkás Szent József ünnepén „MAJÁLIS” a Kőbányában

2011. május 1-jén

9:00 Főzőverseny egyesületeknek, cégeknek, baráti közösségeknek

10.00-tól kivetítőn követhető élő adásban II. János Pál pápa római boldoggá avatási szertartása a KDNP-Polgári Körök csoportnál

10:15 Retro Sportclub táncosainak fellépése

10:30 Saturnus Fitness táncosainak fellépése

11:00 NAPRAFORGÓ MESESZÍNPAD

12:00 TÖRÖKBÁLINTI VIDÁM FIÚK

14:15 VIKIDÁL GYULA

15:00 ABBA SISTERS

Május 1-jén nem csak a munkások, a katolikusok is ünnepelnek, Jézus nevelőatyjára, az ácsra emlékezve. Munkás Szent József ünnepét 1955-ben rendelte el XII. Piusz pápa. Korábban a szent tiszteletének hónapja általában március volt, Magyarországon is.

„Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodásunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy megszentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, amelyben élünk. Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszményeik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfogónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet találjunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fegyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az alázatot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.”

XII. Piusz pápa Imája Szent JózsefhezVélemények

“Eddig volt a türelem, meg a belátás…”

A Btk. szigorítása hosszú távon kezeli a Gyöngyöspatához hasonló helyzeteket – véli a miniszterelnök. A javaslat a visszaeső elkövetőkre végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. A miniszterelnök szerint a büntető törvénykönyv szigorítása hosszú távon kezeli a Gyöngyöspatán kialakult, illetve az ahhoz hasonló helyzeteket.Hírek

Segítség Marosvécsnek

A képviselő-testület április 27-i ülésén Eőry Zsolt (Fidesz-KDNP) képviselő előterjesztésére egyhangú döntés született arról, hogy a testvértelepülésünkön, Marosvécsen április 13-án megrongált Wass Albert-síremlék helyreállításának támogatására lehetőségük legyen a diósdiaknak. Ennek értelmében – mivel a síremléket egy alapítvány gondozza – vagy az alapítvány számlaszámát, vagy – ha ez nem lehetséges – egy megnyitandó elkülönített önkormányzati bankszámla számát közzé kell tenni a megszokott helyeken. A testület a maga részéről 200.000 Ft-tal járul hozzá a kezdeményezéshez.Hírek

Az öttagú diósdi képviselő-testületi többség nem hajlandó visszavonni a törvénysértő határozatát!

A döntést meghozó öt tagú – a Spéth Géza által vezetett és az MSZP helyi elnöke alkotta – diósdi képviselő-testületi többség a Pest Megyei Kormányhivatal általi,  a diósdi képviselő-testület döntésének jogszerűségét kifogásoló levele ellenére sem kívánja visszavonni korábbi törvénysértő határozatát. Az április 27-i testületi ülésen mindössze  arra tettek  ígéretet, hogy a jövőben módosítani fogják a Diósdi Polgárőr Egylet támogatásáról szóló törvénysértő határozatukat.Hírek > Vélemények

MEGHÍVÓ: II. János Pálról a Polgári Szalonban

A Polgári Szalon április 27-i (szerda) rendezvényén Tiszteletreméltó II. János Pál pápa május 1-jei boldoggá avatása alkalmából Eőry Zsolt (a KDNP helyi elnöke) tart rövid előadást a Nagy Pápa személyéről, az Egyházban és a történelemben betöltött egyedülálló szerepéről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Polgári Szalon április 27-én, 18 órára a Kék Géza Közösségi Házba!Hírek

Schmitt Pál aláírta az alaptörvényt (a hivatalos szöveg a Magyar Közlönyben)

Az alkotmányt a déli harangszó után írta alá Schmitt Pál köztársasági elnök a Sándor-palotában, a Magyar Közlöny 43. száma pedig, benne a Magyarország Alaptörvénye címet viselő dokumentummal, hétfő délután jelent meg.

Az új alaptörvény 2012. január 1-jén lép hatályba. A Magyar Közlöny legfrissebb számát itt olvashatja.

inforadio.huVélemények

XVI. Benedek pápa húsvéti üzenete a Városnak és a földkerekségnek (“Urbi et orbi”)

Kedves Testvérek Rómában és a földkerekségen!

Húsvét hajnala elénk idézi a régi és új örömhírt: Krisztus feltámadt! Ennek az eseménynek a visszhangja, amely a húsz századdal korábbi Jeruzsálemből ered, folyamatosan hallható az Egyházban, élővé teszi a Jézus Anyjában, Mária szívében dobogó hitet, Magdolna és a többi asszony hitét, akik először látták meg az üres sírt, Péter hitét és a többi apostolét.Hírek

Az újjászületés dokumentuma (Orbán Viktor miniszterelnök írása)

Nekünk, magyaroknak nagyböjt idején az újjászületés ígérete ad erőt az önmegtartóztatáshoz. Az újjászületésben ölt testet a kereszténység központi gondolata, a Megváltó kereszthalálának áldozata és az általa elnyert bűnbocsánat. A hosszú, hideg tél idején pedig a természet tavaszi újjászületése ad reményt, teszi elviselhetővé a várakozást. A húsvéti újjászületés így átvezet minket a bűnből a bűnbocsánatba, a sötétségből a fénybe, a várakozásból a beteljesedésbe.

Az idei húsvét a magyaroknak különösen fontos. Jézus Krisztus feltámadásán és a természet tavaszi megújulásán túl ebben az évben Magyarország újjászületését is ünnepeljük. Éppen egy éve döntöttek a választók arról, hogy a múltba visszahúzó, a megújulás útjában álló erőket sosem látott egységben leváltják, és felhatalmazást adnak egy új korszak megkezdéséhez.Vélemények

Húsvétvasárnap

Krisztus föltámadása a  keresztény hit középpontja, a kereszténység legjelentősebb ünnepe és az Isten által uralt világtörténelem legnagyobb eseménye. Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló volna a hitetek! – írja Szent Pál apostol.

A katolikus hitvallás (Kr. u. 381) erre vonatkozóan így fogalmaz: “Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.”Vélemények

Elhált forradalom

„Ágnes asszony a patakban / Fehér lepedőjét mossa; / Fehér leplét, véres leplét / A futó hab elkapdossa. / Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.”

Arany Jánossal kell kezdenünk. Mert Ágnes asszony szánalmas, hazug magyarázkodása Arany Jánosért kiált. Ágnes asszony halott férjére próbálja kenni a bűnt. Az Ősbűnt, Káin árulását, mindent.Hírek

Áldott húsvétot!

"Harmadnapra föltámadott..."

Királyi zászló jár elöl,

keresztfa titka tündököl,

hol megfeszítve haldokolt,

ki minden testet alkotott.

 

Kegyetlen lándzsa verte át

gonosz vasával oldalát,

belőle víz és vér ömölt,

mely szennyet, vétket eltörölt.

 

Szentháromság, dicsérjenek,

üdvösség Kútja, mindenek;

s kiket megvált a szent Kereszt,

kegyelmed mindig óvja meg!

 

Minden kedves Olvasónak

kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepeket kíván

a diósdi Fidesz és a KDNP elnöksége!Hírek

Húsvéti interjú Tőkés Lászlóval, az Európai Parlament alelnökével

A húsvétot megelőző nagyböjt hagyományosan a testi-lelki felkészülés és elmélyülés időszaka. Ennek kapcsán már olvashattátok a GULÁG-ot megjárt Olafsson Placid atya gondolatait, ezúttal Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke válaszolt a Fidelitas kérdéseire. Az 1989-es romániai forradalom hőse 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke volt. Brüsszelben és Strasbourgban 2007-óta politizál. Tőkés László a fidelitas.hu-nak adott interjújában beszélt az életútjáról, a soros magyar EU-elnökségről, az egyszerűsített honosításról és a húsvét üzenetéről.Vélemények

Budapestről eltűnik Ságvári, Zalka Máté és sokan mások

Huszonhat fővárosi közterület új elnevezéséről dönthet a Fővárosi Közgyűlés jövő hét szerdán. Miután a testület legutóbbi ülésén elfogadta az V. kerületi Roosevelt tér Széchenyi István térre nevezését, most napirendre kerülhet többek között a Köztársaság tér II. János Pál térre, és a Moszkva tér Széll Kálmán térre nevezése is.Hírek

Gyurcsány pénzeli a “szabad” médiumokat

Sok millió forintos mentőövet dobott több balliberális médiumnak – immár nem először – az MSZP pártalapítványa, a Gyurcsány Ferenc által vezetett Táncsics-alapítvány. A megsegítettek között van a 168 Óra, a Népszava, a Stop.hu, a Mozgó Világ és az Egyenlítő folyóirat is.Hírek

Heller helyeselte a véres megtorlást – A filozófus barátait és mentorát, Lukács Györgyöt is elárulta 1959-ben az MSZMP-nek írt levélben

„Az ellenforradalmat is egy ideig helytelenül értékeltem” – írta Heller Ágnes filozófus az MSZMP Központi Bizottságának 1959-ben. „Március lett, mire eljutottam odáig, hogy lássam, a párt lényegében helyes politikát folytat – fogalmazott Heller, majd hangsúlyozta: – Politikai hibáim közé tartozik, hogy vak voltam ellenforradalmárokká vált volt barátaimmal szemben.” A levelet az országos levéltárban Hankiss Ágnes, a Hamvas Intézet vezetője lelte fel. „Heller 1959-ben gyakorlatilag üdvözli az »ellenforradalom« leverését, ami azért is rettenetes, mert ekkor már a legtöbb bebörtönzés és kivégzés megtörtént. Ma ugyanő a demokrácia fő védelmezőjeként folytat lejárató kampányt a Fidesz-kormány ellen” – nyomatékosította Hankiss.Hírek > Média

Leszavazták az indítványt!

Csökkentené a diósdi település vezetők és képviselők tiszteletdíját a helyi Fidesz-frakció. Dizseri András képviselő a Rádió6-nak elmondta: módosító indítványt nyújtott be, amelyben azt kezdeményezte, hogy a polgármester, alpolgármester és a testület tagjai 30 százalékkal kevesebb illetményt kapjanak az önkormányzat anyagi helyzetének rendezése érdekében. Az ezzel megtakarított pénz felét a rászorulók megsegítésére, a másik felét pedig civil szervezetek támogatására fordíthatta volna Diósd. A javaslatot azonban a testület többsége nem támogatta. Az alábbi linkre kattintva Dizseri Andrást hallhatják:

Flash required

fizetés-dizseri0415!!

 Hírek

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A Tisztelt Ház által hétfőn megszavazott Alaptörvényt kedden írta alá Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Schmitt Pál köztársasági elnök húsvéthétfőn, április 25-én látja majd el kézjegyével.

Magyarország Alaptörvénye jelenlegi formájában itt tekinthető meg:

Magyarország AlaptörvényeVélemények

Nem avatkozhat be Németország a magyar alkotmányozásba!

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármely más országból, akár Németországból is beavatkozzanak a magyar alkotmányozási folyamatba – reagált a miniszterelnök szóvivője a német külügyi államminiszter hétfői nyilatkozatára.Vélemények

Élőben közvetítik a boldoggáavatást a közmédiumok

A magyar közmédia egyenes adásban közvetít II. János Pál pápa május 1-jei boldoggá avatásáról és több tucatnyi műsort sugároz az eseményhez kapcsolódóan – közölte Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója. Mint mondta, a világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű eseményről és annak hátteréről a rádió- és televíziócsatornák egymással összehangoltan közvetítenek majd, illetve sugároznak műsorokat.Vélemények

Lázár János a KDNP-vel való együttműködés aktuális kérdéseiről

Frakcióvezetőt választ május 9-én a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja; Lázár János, ha Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök jelöli, újra elvállalja a tisztséget. A frakcióvezető beszélt arról is, nem lát változást Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár Fidesz-frakcióbeli megítélésében, amely eddig támogató volt. Hangsúlyozta: az oktatásban nem a célokról, hanem az eszközökről folyik a vita. Lázár János emellett elmondta, személy szerint meggyőzhető a szabad vasárnap ügyében, de fenntartásai vannak. Mint mondta: az a KDNP-s cél támogatható, hogy a vasárnap a családé legyen, de azt is figyelembe kell venni, hogy sokan a munkájuk miatt csak vasárnap érnek rá vásárolni.Vélemények

Gyurcsánynak pihennie kellene…

A Fidesz frakcióvezetője szerint Gyurcsány Ferencnek “érdemes lenne egy kicsit elvonulnia pihenni”, mert a gondolataiból az látszik, elfáradt.Hírek

Új alkotmánya van az országnak + Videó

262 igen, 44 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés az új alaptörvényt.Ez az alaptörvény legitim, nemzeti, nem kirekesztő, ellenben integráló, hagyománytisztelő, de a jövőbe tekintő, tiszteletreméltó alkotás – hangsúlyozta Kövér László a zárószavazás után.Vélemények

“Vádolom Orbán Viktort és kormányát… Nem lesz bocsánat!”

Akik Orbán önkényuralmi rezsimjét kiszolgálják rosszhiszeműen, azoknak nem lesz bocsánat – jelentette ki Gyurcsány Ferenc a Magyar Demokratikus Charta budapesti rendezvényén, szombaton. “Le kell váltani a kormányt. Le kell zárni mindazt, ami 1998-ban Orbán Viktor elkezdett – hangoztatta beszédében a volt miniszterelnök.

Az “orbánizmustól” meg kell szabadulni – ez volt az egyik lényeges eleme Gyurcsány Ferenc szombati beszédének, amelyet a Magyar Demokratikus Charta budapesti rendezvényén mondott el.Sajtóanyagok

Dr. Aradszki András a Duna TV műsorában

A Duna Televízió április 17-i, Heti hírmondó című adása Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő részvételével megtekinthető itt.
Play VideoVélemények

Megkezdődött a nagyhét

A virágvasárnapi szertartással (barkaszentelés, körmenet és passió) megkezdődik a nagyhét. Jézus Krisztussal bevonulunk a húsvéti misztériumot megelőző szent háromnap csendjébe.

A nagyhétfő, a nagykedd és a nagyszerda a szent háromnapot megelőző közvetlen lelki felkészülés időszaka a katolikus Egyházban.Vélemények

84 éves XVI. Benedek pápa

Április 16-án ünnepli 84. születésnapját XVI. Benedek pápa. A világ minden részéről érkeznek a jókívánságok a Vatikánba. Politikai és egyházi méltóságok, a kultúra képviselői és a hívek fejezik ki elismerésüket és szeretetüket a 84 éves pápának, aki születésnapján is –  ugyanúgy, mint máskor – folytatja apostoli tevékenységét.
II. Erzsébet királynő üzenetében öröméről és imáiról biztosítja a Szentatyát születésnapja alkalmából, nagy szeretettel emlékezve az Egyesült Királyságban tett emlékezetes látogatására.
A L’Osservatore Romano a hagyományos „Ad multos annos, Sancte Pater” jókívánsággal köszönti XVI. Benedeket, amelyet az olvasók és a hívek nevében fogalmaz meg, a pápát köszöntve: a világ híveinek lelki közelségéről biztosítja a Szentatyát, akik nagy szeretettel és érdeklődéssel vannak iránta és tanítása iránt. Szavai mindig azon meggyőződésről tanúskodnak, hogy Isten a világ világossága – írja a vatikáni napilap.
Forrás: Vatikáni Rádió


Hírek

A Tavaszköszöntő vendége volt az országgyűlési képviselő

Országgyűlési képviselőnk, Dr. Aradszki András is ellátogatott április 16-án a több év alatt hagyománnyá vált  diósdi Tavaszköszöntő Fesztiválra, ahol jó hangulatban beszélgetett el nem csak a jelen lévő diósdiakkal, hanem választókerülete más lakóival is, akik ezen a valóban tavasziasan változatos napon felkeresték a diósdi Kőbányát.

 Hírek

Megrongálták erdélyi testvértelepülésönkön Wass Albert sírját

Marosvécsen, Diósd testvértelepülésén, a Kemény kastély parkjában lévő kő síremlékről ismeretlenek lecsavarozták és elvitték Wass Albert portréját ábrázoló, Hunyadi László szobrász által öntött bronz emlékplakettjét.  A diósdi Fidesz-KDNP frakció javasolni fogja a diósdi képviselő-testületnek, hogy a Hivatal hozzon létre egy elkülönített bankszámlát, ahol adományok gyűjthet majd az író portréjának mielőbbi visszahelyezése érdekében.
(Fotó:MTI)

A tovább gomb megnyomásával a cikk óta már elkészült erről szóló  előterjesztést is elolvashatja!Vélemények

Gyurcsány körei minden határt átléptek!

A miniszterelnök szóvivője szerint egy újabb és mindeddig elképzelhetetlennek tűnő határt lépett át Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök “üzleti és baráti köre” azzal, hogy a politikai ellenfelek politikai megsemmisítésére vonatkozó szándék után most a fizikai megsemmisítésre vonatkozót is nyíltan felvállalják.

Egy parlamenti párt, az MSZP számára ez az utolsó utáni pillanat arra, hogy az ilyen emberektől megszabaduljon, mert ha nem teszi, annak az ódiumát vállalja fel, hogy közösséget vállal azokkal, akik politikai ellenfeleik legyilkolásáról nyilvánosan és nyíltan is vízionálnak – szögezte le Szijjártó Péter az MTI-nek csütörtökön.Hírek

A siker karnyújtásnyira van – Orbán Viktor sajtótájékoztatója Brüsszelben

Brüsszeli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök amellett, hogy értékelte a magyar elnökség első felét, szólt a japán katasztrófáról és az észak-afrikai arab államokban megindult változásokról is. Orbán Viktor kiemelte: a magyar elnökség az unió legégetőbb problémáit igyekezett programjára felvenni, és eltökélt szándéka, hogy ezekre megnyugtató válaszokat találjon. A siker karnyújtásnyira van, a munka nagy részét elvégeztük – szögezte le.

Kétségkívül igaz, hogy a félidei eredmény nem végeredmény, azonban félidőben is érdemes elemezni, hogy a pályára lépett csapatok milyen teljesítményt nyújtottak – kezdte brüsszeli sajtótájékoztatóját Orbán Viktor.Hírek

A Magyar Honvédség veszi át a Szent Korona őrzését

Előreláthatólag augusztus 20-án veheti át a Köztársasági Őrezredtől a honvédség a Szent Korona őrzését a Parlamentben – jelentette ki Simicskó István államtitkár (KDNP) az Országgyűlés honvédelmi bizottsága ellenőrző albizottságának ülésén.

A honvédelmi államtitkár elmondta: a Korona őreit már kiválasztották, megvan a jogszabályi háttér is, így pár hónap múlva átvehetik az ereklye őrzési feladatait. A Sándor-palota protokolláris védelmét pedig 2012-től venné át a honvédség – fűzte hozzá.Vélemények

Házasság- és családellenes melegtüntetés pénteken

Melegek a kordon előtt – Az alkotmány és Semjén ellen

Folytatódik a kormány alkotmányozási módszerei és a készülő alaptörvény elleni összehangolt tüntetéssorozat. Péntek este először a többségtől eltérő szexuális orientáltságú emberek és támogatóik demonstrálnak, elsősorban az alaptörvény rájuk nézve diszkriminatív intézkedései ellen.
A péntek este 6 órára a Kossuth tér és az Alkotmány utca találkozásához meghirdetett rendezvény a Facebookon szerveződő civilek Egymillióan a magyar sajtószabadságért csoportja koordinálja, amelyhez a több szervezetet tömörítő Meleg Egyenjogúságért Koalíció (MEGYEK) is csatlakozott, de jelen lesznek más jogvédő szervezet aktivistái és hívei is. A rendezvényre többezres tömeget várnak.Hírek

Közvéleménykutatás-Népszerű lehet az alaptörvény

Alkotmányozási elvárás

Ugyan nem önmagában a szöveg dönti el egy jogszabály megítélését, de annyi biztosan látszik, hogy nagy igény mutatkozik az 1949-es keltezésű ideiglenes alkotmány lecserélésére, az új alaptörvény tartalmát pedig támogatnák a magyarok. Az elkészült normaszöveg elfogadása előtti napokban az összes megkérdezett 60 százaléka (az érvényesen válaszolók 70 százaléka) érzi szükségét egy új alaptörvénynek. A kormánypári szimpatizánsok 79 százaléka, a Jobbik táborának pedig 66 százaléka támogatja az alkotmányozást, az MSZP szimpatizánsainak 60, az LMP szimpatizánsainak pedig 46 százaléka azonban elutasítja a mostani szöveg megváltoztatását. Az alkotmányról szóló esetleges népszavazás az elfogadásra váró szabályok szerint eredményes lenne, hiszen azon most vasárnap saját bevallása szerint az emberek 62 százaléka részt venne. A részvételüket biztosra ígérők 51 százaléka állította, hogy igennel szavazna az új alaptörvényre (az érvényesen válaszolók 67 százaléka).
1. ábraHírek

Buzek: Magyarország betartotta ígéretét

Példamutató a magyar elnökségnek az Európai Parlamenttel való együttműködése – húzza alá az eu2011.hu honlapnak írt cikkében Jerzy Buzek, az EP elnöke. Buzek kiemeli: a Parlament és az elnökség számára közös prioritás a gazdasági kormányzásról szóló jogszabálycsomag elfogadása.Hírek

Nyílt levél a bukott miniszterelnöknek, avagy mit képzel magáról Gyurcsány?

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ön egy következetes ember! És ezzel erényei felsorolásának a végére is értünk. Következetes abban, hogy minden köztársasági elnököt – függetlenül attól, hogy az hivatalában van, vagy már leköszönt onnan – nyílt levelekben szólít meg, oktat ki.


Hírek

Századvég: erősen őrzi a kétharmados többséget a Fidesz

A március végén készült országos, reprezentatív adatfelvétel tanúsága szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz-KDNP 59, az MSZP 19, a Jobbik 12, az LMP pedig 8 százalékon áll.Vélemények

Boldog II. János Pál pápa emléknapja: október 22.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció április 2-i dekrétuma, amelyet az Osservatore Romano c. vatikáni napilap április 11-12-i száma tett közzé, megállapítja, hogy Boldog II. János Pál pápa emléknapjául péteri szolgálata megkezdését, október 22-ét választották. Ez a határozat a Római egyházmegyére és a lengyel egyházmegyékre vonatkozik.Hírek

A Diósdon élő Hegedűs Zoltán Jászai-díjat kapott

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Hegedűs Zoltán színművész, a kecskeméti Katona József Színház tagja Jászai-díjat kapott, melyet március 11-én Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter adott át ünnepélyes keretek között a Néprajzi Múzeumban.
A Jászai Mari-díj kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenység elismerésére adományozható, évente egy alkalommal március 15-én.
Kitüntetéséhez ha egy picit megkésve is, a Diósdi Fidesz nevében is gratulálunk!


Hírek

Dicséret Londonból, biztatás Párizsból

Az Orbán-kormány reformprogramja több év után a legjobb az ország hosszú távú strukturális gyengeségeinek kezelésére

A kormány Széll Kálmán-terv programjában felvázolt intézkedések kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy Magyarország adóssága fenntartható pályára kerüljön, és elkerülje a további leminősítéseket – derül ki külföldi elemzésekből.


« Előző
2019. május 19., vasárnap - Ivó, MilánDiósdi Fidesz - kapcsolat@diosdifidesz.hu

Készítette: Olcsó Weboldal
WEB Experts – web design • WORDPress