2011. november


Sajtóanyagok

A diósdi KDNP közleménye

Mégis sikerrel járt a KDNP a kommunista utcanevek eltörlésében

Ahogy a Helyi Téma múlt heti száma is beszámolt róla, a diósdi képviselő-testület októberi ülésén nem adott helyt Eőry Zsolt kereszténydemokrata önkormányzati képviselő és a KDNP által még augusztusban benyújtott javaslatnak, amely a kommunista utcanevek átnevezéséről szólt. Az erről szóló – az újság által is idézett – beszámoló megírása után a Parlamentben több kormánypárti országgyűlési képviselő módosító javaslatot tett a helyi önkormányzatokról szóló törvényhez, mely szerint a jövőben kötelező lesz megváltoztatni az ilyen típusú utcaneveket. Vélhetőleg ennek nyomására több, korábban nemmel szavazó helyi képviselő megszavazta a névváltoztatást. Bár felvetődik a kérdés: Miért kellett egy országos szintű javaslat ahhoz, hogy méltó nevet kaphassanak az ominózus utcák…?

A Kereszténydemokrata Néppárt Diósdi SzervezeteHírek

Ságvári és Zalka mégis eltűnik – de miért?

Diósd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Eőry Zsolt kereszténydemokrata képviselő augusztusban benyújtott javaslatára – harmadik nekifutásra – november 24-én döntött két közterület, a Ságvári Endre és a Zalka Máté utca átnevezéséről: az előbbi Szent Gellért, az utóbbi Liszt Ferenc nevét kapta meg. A határozat az új önkormányzati törvénnyel – amely várhatóan rendelkezik majd a kommunista utcanevek eltörléséről – egy időben lép majd hatályba.

A határozati javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal fogadta el a képviselő-testület, „nem”-mel Bogó László független (Pest megyében szocialista) képviselő szavazott. Indokai között az érintett lakosok egy részének véleménye, de főként történelmi okok voltak. Ezért álljon itt néhány gondolat a változtatás indokairól (noha azt hihetné az ember, hogy a XXI. században és 21 évvel a rendszerváltoztatás kezdete után ez már minden jóakaratú ember számára egyértelmű):

Ezzel a döntéssel tartoztunk az igazságosság jegyében az áldozatoknak, saját önbecsülésünknek és a jövő nemzedékeknek.Vélemények

A bíboros gyújtotta meg az első gyertyát

November 27-én Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek gyújtotta meg az első adventi gyertyát a Szent István-bazilika előtt felállított óriási adventi koszorún, és beszédet intézett az összegyűlt hívekhez. Az alábbiakban közöljük beszédét.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Megáldottuk az adventi koszorút, meggyújtottuk rajta az első gyertyát. Emlékeztessen minket ez a jelkép arra, hogy adventet ünneplünk, Krisztus jövetelét várjuk. Annak a jövetelét, aki hajdan megszületett a betlehemi istállóban. Ő maga a világosság. A hitben, a kegyelemben, a szentségekben és a másik emberben, aki a segítségünkre szorul, mindig újra megtaláljuk őt. Aki enni ad az éhezőnek, aki megsegíti a hajléktalan szegényt, az maga is világosságként ragyog fel az emberi nyomorúság, önzés, kilátástalanság, a gyűlölet, a keserűség, egyszóval a bűn éjszakájában.Hírek

A Fidesz-KDNP jelöltje több szavazatot kapott, mint a többi párté összesen

A vasárnapi időközi országgyűlési képviselőválasztás eredménye úgy született, hogy az elmúlt időszakban nagy port kavaró ügyek mindegyike ismert volt az emberek előtt – hívta fel a figyelmet Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke hétfői sajtótájékoztatóján. Ugyanitt Láng Zsolt megköszönte a II. kerületi választópolgároknak, hogy szavazataikkal támogatták az időközi választás – november 27-i -, második fordulójában. Láng Zsolt ígéretet tett arra: munkája során továbbra is azon lesz csapatával, hogy meghálálja az emberek támogatását.Vélemények

„Legyetek éberek!”

XVI. Benedek pápa advent I. vasárnapján mondott Úrangyala imádsága alkalmával a Szent Péter térre összegyűlt híveket a liturgikus év kezdetére emlékeztette. E csodálatos időszakban a szívek Krisztus újbóli eljövetelét várják, megemlékezve arról, hogy dicsőséges isteni mivoltából a halandó ember testébe öltözött.Vélemények

Advent van, megkezdődött az új egyházi év

Advent első vasárnapjával ma megkezdődik az új egyházi év. A templomokban és a keresztény családi otthonokban egyaránt elhelyezik az adventi koszorút, és a karácsonyt megelőző négy vasárnapon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös imádsággal végzik.

A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola színű miseruhát használ (a harmadik, az ún. gaudete – vagy örvendező – vasárnapon lehetséges a rózsaszín). Az advent eredete a IV. századig nyúlik vissza. Régi szokás templomainkban, hogy az adventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett roráte misét mondanak.

Az adventben a keresztény ember Krisztus születésének ünnepére készül, de egyben Krisztus világvégi eljövetelére is.Vélemények

Legyen kötelező az etika vagy a hit- és erkölcstan az iskolákban

Kötelezően választható etika- vagy hit- és erkölcsoktatás bevezetését javasolják az új köznevelési törvényhez benyújtott módosító javaslatukban fideszes és kereszténydemokrata képviselők.

Az Országgyűlés honlapján közzétett javaslat rögzíti, hogy az iskolában az etika tantárgy a kötelező tanórai foglalkozások része. A tanuló, illetve a szülő jogosult az etika tantárgy helyett az iskola által az egyházi jogi személlyel való megállapodás alapján biztosított hit- és erkölcstanoktatást választani.Hírek

“Az MSZP magában hordozza az erkölcsi fertőt”

A kommunizmussal való végleges leszámolás témakörében ma a következő hozzászólások hangzottak el a Parlamentben:

Gulyás Gergely fideszes képviselő a “rendszerváltozás által felhalmozott” erkölcsi adósságok felszámolása mellett szállt síkra, mondván: Magyarországon elmaradt az érdemi igazságtétel a legsúlyosabb kommunista bűnök kapcsán. A büntetőjogi felelősségre vonásnak azokat kell érintenie, akiknek a kezéhez a diktatúra megtorló időszakában vér tapadt, akik az országhoz hűtlenek lettek – fogalmazott. Igazságot kell szolgáltatni a kommunista időszakhoz köthető nyugdíjjuttatások kérdésében is – folytatta, hozzátéve: senki nem akarja megbélyegezni az MSZMP volt tagjait, senki nem vitatja a szabad választások eredményeit, azzal ugyanakkor, hogy megalakulásakor az MSZP a jogutódlást választotta, az erkölcsi tehertétel következményeit is viselnie kell.Vélemények

Matolcsy György az IMF-ről a Magyar Televízióban

A növekedési fordulathoz egy olyan pénzügyi védőhálóra van szükség, amely megvédi Magyarországot az eurózóna látható, mélyülő válsága ellen, de nem növeli az államadósságunkat – indokolta a gazdasági miniszter az IMF-fel tervezett új típusú együttműködés szükségességét, az m1 A Lényeg című műsorában vasárnap este.Vélemények

„Magyarország szép, nemes csillaga”

November 19-e Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231) liturgikus ünnepe. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjét évszázadok óta nagy tisztelet övezi, sok nemzet saját szentjeként tiszteli. „A női eszmény megtestesülése” – írta róla Sík Sándor.

Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Édesapja II. András, Magyarország nagy hatalommal bíró királya, édesanyja merániai Gertrúd volt. Életének első négy évében a magyar királyi udvarban nevelkedett, négy testvérével; kedvelte a játék örömét, a zenét és a táncot. A krónikák tanúsága szerint gyakran és buzgón imádkozott a templomban; amit ajándékul kapott, abból mindig adott a szegény leányoknak, és buzdította őket, hogy imádkozzanak, Mária közbenjárását kérve. Kisgyermekként a Szűzanyát választotta példaképének és pátrónájának. Már nagyon fiatalon különös figyelmet szentelt a szegényeknek, jó szóval és szeretettel segítve őket.Hírek

Ne legyenek kommunista utcanevek! – módosító indítvány a Parlamentben (+videó)

Jövő júliustól ne lehessen találkozni a kommunista diktatúra nyomát őrző utcanévvel Magyarországon – javasolják kereszténydemokrata és fideszes országgyűlési képviselők a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványukban. Stágel Bence, a KDNP országgyűlési képviselője elmondta: az indítvány kiterjed az olyan kifejezésekre, szervezetek nevére is, amelyek a XX. század önkényuralmi rendszereire közvetlenül utalnak, vagy emléküket idézik.

Stágel Bence KDNP-s országgyűlési képviselő kifejtette: a jövőben nem viselhetné közterület vagy közintézmény olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi politikai rendszereinek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett. Indítványuk a  azon szervezetek nevére is vonatkozna, amelyek a XX. század önkényuralmi rendszereire közvetlenül utalnak, vagy azok emlékét idézik.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: az érintett önkormányzatok változtassák meg azokat a közterületi és közintézményi neveiket, amelyek mind a mai napig a kommunista diktatúra nyomait őrzik – összegzett.  Hírek > Sajtóanyagok

SZÉGYENTÁBLÁK; avagy Diósdon is maradnak a kommunista utcanévtáblák – egyelőre

21 évvel a rendszerváltozás után, 2011 októberében a diósdi képviselő-testület ülésén arról kellett volna döntenie a nagyközség vezetőinek, hogy a KDNP kezdeményezésére meg akarják-e változtatni a Ságvári Endre nevét viselő utca nevét Szent Gellértre, a Zalka Mátéét pedig Liszt Ferenc utcára. Az előterjesztésre igennel szavaztak a Fidesz-KDNP-sek és egy független képviselő, a testület másik részét képező függetlenek nemet mondtak a beadványra.  Mivel egy képviselő betegség miatt hiányzott a szavazásról, ezért az egyenlő számú „igen” és „nem” szavazatok miatt nem született döntés.

Egy tudósításban valahogy így lehetne összefoglalni az ülésünkön történteket. Érdemes elgondolkodni a  kommunistákról elnevezett utcák és terek névváltoztatása körüli megosztottságon.Hírek

Jogszabály készül arról, hogy az MSZP az MSZMP utódpártja

Az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló jogszabály preambulumában a Fidesz kimondaná, hogy az MSZP a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjaként osztozik minden felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető. Rögzítenék azt is, hogy eddig elmaradt a kommunista diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, ám az alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével “lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére”. A javaslat lehetőséget adna az előző rendszer vezetőinek biztosított állami juttatások csökkentésére, és arról is rendelkezne, hogy a kommunista hatalom birtokosai közszereplők.Hírek

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Egy biztosítás típusú megállapodást szeretnénk kötni az IMF-fel – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, hangsúlyozva: Magyarország gazdasági önállóságát senki sem korlátozhatja – ez a kormányzati filozófia első számú törvénye. A kormányfő bejelentette azt is, hogy a német gazdaság jövő évi növekedési kilátásnak meghatározását követően elképzelhető, hogy a most 1,5 százalékra tervezett magyar növekedési előrejelzést lejjebb viszi a kormány.Hírek

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye

2011. november 17.

Az elmúlt másfél évben új alapokra helyeztük a magyar gazdaságot. Ehhez föl kellett számolnunk minden régi típusú együttműködést, amely korlátozta gazdasági önállóságunkat. Ezt sikeresen megvalósítottuk, elértük, hogy a magyar gazdaság a piacról finanszírozza magát, nem függünk mások jóindulatától. Ezzel a megújulás korszaka lezárult, most a növekedés korszaka kezdődik, és ehhez minden eszközt igénybe kell vennünk.Hírek

Nagyon nagy káosz van a szocialista fejekben

Jövő év elejétől minden nyugdíjas 4,2 százalékos emelésben fog részesülni, illetve idén novemberben egy egyösszegű 6 százalékos nyugdíj kiegészítést fognak kapni – hangsúlyozta Selmeczi Gabriella, a Fidesz szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen a szocialisták által ismételten terjesztett nyugdíjakkal kapcsolatos rémhírekre reagált.

Zűrzavar van az MSZP háza táján és nagyon nagy káosz van a szocialista fejekben – mondta Selmeczi Gabriella. Hozzátette: miután a baloldali politikusok nem tudnak érdemben részt venni a szakpolitikai munkában, ezért újra rémhíreket terjesztenek.

Kifejtette: újra a nyugdíjról és a nyugdíjrendszer átalakításáról állítanak valótlanságokat, és hazudnak a tényekről. Ezzel szemben a Fidesz szóvivője, felsorolva a tényeket a nyugdíjakkal kapcsolatban, tételesen cáfolta a szocialisták valótlan állításait.Vélemények

A Nézőpont Intézet szerint továbbra is megvan a kétharmad

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint az MSZP támogatottsága a pártszakadás, a Demokratikus Koalíció (DK) kiválása nyomán jelentősen csökkent, míg a Jobbiké a parlamenti pártok közül a második helyre kúszott fel. Az intézet MTI-hez eljuttatott összegzésben azt írta: miközben a „kormánypártok népszerűsége a kedvezőtlen gazdasági folyamatok közepette is biztosítja a kétharmados előnyüket”, az ellenzéki pártok szavazói bázisa továbbra is bizonytalan.Vélemények

Megszorítás vagy nem megszorítás?

Nincsen szöges ellentét a szocialista országgyűlési képviselők által mondott megszorítás és a kormány által hangoztatott újjászervezés, átépítés, megújulás között – mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője, a párt alelnöke miskolci sajtótájékoztatóján kedden.Vélemények

“Nem fordulhat elő még egyszer, hogy a lakosságot ne tudják riasztani”

Országos katasztrófariasztási gyakorlat lesz jövő hétfőn a katasztrófavédelem és a médiahatóság együttműködésével – jelentette be közös sajtótájékoztatón Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgató és Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke hétfőn Budapesten.

A katasztrófariasztási gyakorlathoz országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat is kapcsolódik.

A gyakorlaton a katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok, a polgári védelem és a teljes közmédia mellett több kereskedelmi és közösségi televízió, rádió is részt vesz. A gyakorlat során a közmédia műsorszolgáltatói a nap folyamán többször megszakítják majd adásukat, öt közleményt ismertetnek, ám a félreértések elkerülése érdekében fiktív helyszíneket közölnek, a Csillagok háborúja című film bolygóit nevezik meg.Hírek

A Fidesz-KDNP pártszövetség elsöprő arányban vezet Budapesten

A vasárnap tartott időközi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP jelöltje egyedül több szavazatot kapott, mint a másik négy jelölt összesen. Láng Zsolt a szavazatok mintegy 52,61 százalékát (10.031 szavazat) szerezte meg.Vélemények

Hamis állításoktól hemzseg a budaörsi igazgató levele

Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár október 26-i válaszlevele a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI pedagógusainak, akik felhívásban tiltakoztak a köznevelési törvénytervezet visszásságai ellen.

 

Tisztelt Intézményvezető! Kedves Pedagógus Kollégák!

Sajnálattal értesültünk róla, hogy a magyar köznevelési rendszer várt átalakítása körüli, tévhitekből, félinformációkból, sajtókampányokból táplálkozó, s egyébiránt is érthető aggodalmakat és feszültséget egy országosan háromezres tagságú szakszervezeti formáció budaörsi vezetője igazgatói beosztása és tantestülete, mint szakmai pajzs mögé bújva további alaptalan hisztériakeltésre, politikai agitációra használja ki.Hírek

Ma van a magyar nyelv napja

Az Országgyűlés november 13-át – a magyar nyelvet az államigazgatásban és a közoktatásban hivatalossá tevő 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját – a magyar nyelv napjává nyilvánította.

A határozati javaslat egy civil szervezet, az Anyanyelvápolók Szövetsége kezdeményezésére született meg, hozzá kapcsolódott A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Illyés Gyula Archívuma.

A tudományos élet szereplői az egyházakat és a civil szervezeteket bevonva vizsgálják meg a magyar nyelv használatának helyzetét, ennek alapján készül egy terv a magyar nyelv értékeinek védelméről, korszerű továbbfejlesztéséről és népszerűsítéséről. E nappal lehetőség nyílik arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre.Vélemények

Az egyiptomi kopt egyház imádkozik a magyar áldozatokért

A Külügyminisztérium arról tájékoztatta a Miniszterelnökséget, hogy Johannesz püspök, III. Senuda kopt pápa személyi titkára pénteken jelezte kairói nagykövetségünknek: az egyházfő döntése alapján november 13-án délelőtt az összes egyiptomi kopt templomban megemlékeznek a tragikus hurghadai autóbusz baleset során elhunyt vagy megsérült magyarokról és hozzátartozóikról, a vasárnapi szentmise keretében.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt közölte: a magyar kormány rendkívül nagyra értékeli és köszöni a kopt egyház gesztusát a magyar nemzet és a gyászoló családok, valamint a sérültek irányába.

(Miniszterelnökség, kormany.hu)Vélemények

A kommunista diktatúra bűneit fel kell tárni

Az iskolák és a média kiemelt felelősségét hangsúlyozta a kommunista diktatúrák megismertetésében Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt témában rendezett tanácskozásán, ahol az is elhangzott: a kormánypárton belül munkacsoport jött létre a Magyarországon elkövetett bűnök feltárására. A  nemzeti alaptantervben meg kell jelennie történelmünk hiteles tanításának – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője.Hírek

A miniszterelnök előadása Londonban

A magyar kormány morálisnak és helyénvalónak tartja a tehermegosztást az üzleti élet, az állami szektor és a háztartások között, és ez az álláspont határozta meg eddigi gazdasági intézkedéseit – mondta Orbán Viktor  a tekintélyes London School of Economics egyetem hallgatósága előtt tartott előadásában. Az, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) „nagylelkűsége” helyett a piaci finanszírozást részesítette előnyben, „nagyon kockázatos, de helyes döntés volt” – jelentette ki a miniszterelnök.Hírek

Jelentősen fog nőni a pedagógusok bére

A 2013/2014-es tanév kezdetétől emelik a pedagógusok bérét, az új köznevelési törvény első elemei pedig 2012 szeptemberében lépnek életbe – közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára sajtótájékoztatón, Pécsen.

Gloviczki Zoltán a pécsi Tudásközpontban megrendezett, Megújul a tanügy – Az új nemzeti köznevelési rendszer című konferencia kapcsán összehívott sajtótájékoztatón elmondta: már elkészült az új köznevelési törvény normaszövege. Az irat elkészültét „példátlan egyeztetési folyamat előzte meg” – tette hozzá.  Hírek

Négyszáz, fogyatékkal élő személy kap munkát Hajdúnánáson az év végéig

Kétszáz, fogyatékossággal élő, illetve megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatását kezdte meg hajdúnánási varrodájában a Kézmű Nonprofit Kft.; a létszámot év végéig megduplázza, 2013-ra pedig a tervek szerint 700 főre növeli. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke az üzembejárás előtt sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy „nincs fölösleges ember (…), az országépítésben mindenkinek a munkájára szükség van”.Vélemények

Módosításokkal megtartaná a KDNP az evát

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) számításai szerint mintegy negyvenmilliárd forintnyi többletbevételt eredményezhetne a központi költségvetésnek az a módosító indítvány, amelyet a jövő évi költségvetéshez nyújtottak be alternatív megoldásként, az egyszerűsített vállalkozási adó választhatóságához – közölte Harrach Péter. A KDNP egyszerűsített vállalkozási adóval (eva) kapcsolatban javasolt módosítása az adó- és a költségvetési törvényt is érinti – tette hozzá a frakcióvezető.Hírek

Nőtt az ipari termelés és az export

Az ipari termelés volumene augusztushoz képest 3,9 százalékkal emelkedett a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított adatok szerint szeptemberben. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,0 százalékkal nőtt a munkanaphatástól megtisztított index és a kiigazítatlan index szerint egyaránt.Hírek > Sajtóanyagok

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő novemberi sajtótájékoztatójáról

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő november 3-án délután Érden, a Polgárok Házában megtartotta szokásos havi sajtótájékoztatóját.

1, Elsőként a sarkalatos törvényekről szólt.

a, Az Áder János vezette előkészítő bizottság elkészítette a választókerületi törvény tervezetét. Eszerint 106 egyéni választókerület lesz, valamint egy országos lista. Egy pártnak 27 választókerületben kell jelöltet indítania ahhoz, hogy országos listát tudjon állítani, így abban a 79 körzetben is lehet szavazni az adott pártra, ahol nem tudott egyéni jelöltet indítani. Ezért a kis pártok számára annak a lehetősége, hogy minden választópolgár szavazhasson a listájukra, nagyobb lesz, mint eddig. A szükséges kopogtatócédulák száma megduplázódik, de mivel a választókerületek száma mintegy felére csökken, ez lényegi változást nem jelent. A cédulák összegyűjtésére a tervezet ugyanannyi időt ad, mint a legutóbbi önkormányzati választásokon. – A tervezet még egyeztetésre vár, de minden elemét több párt is támogatja.Vélemények

Hoffmann Rózsa államtitkár az új törvény tervezete körüli támadásokról

Soha nem volt olyan javaslatunk, hogy a végzés után azonnal minden hallgatónak kötelessége legyen itthon maradni – hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Hoffmann Rózsa. Az oktatási államtitkár – aki beszélt a köznevelési tervezethez készült „titkos” háttéranyagról is – úgy véli, a tiltakozók támogatottsága csekély, noha „nagy hangerővel adják elő a Gyurcsány-Bajnai-korszak restaurálását szolgáló véleményüket”. A „tiltakozók” valódi szándéka a politikai hangulatkeltés.Vélemények

Az Országgyűlés előtt a köznevelési törvény tervezete

Benyújtotta a nemzeti erőforrás miniszter az új köznevelési törvényről szóló javaslatot az Országgyűlésnek szombaton. A 104 oldalas dokumentum többi között rögzíti, hogy a tanév végén legalább hatvannapos nyári szünetet kell biztosítani, a tankötelezettség 16 éves korig tart, és tartalmazza a pedagógus-életpályamodellben elérhető fokozatokat. A modell 2013. szeptember 1-én léphet életbe.Hírek

Eltemették Albert Flóriánt

A családtagok mellett állami és sportvezetők, neves közéleti személyiségek, egykori csapattársak, barátok és szurkolók több százan kísérték utolsó útjára Albert Flóriánt, a Nemzet Sportolóját vasárnap délben az Óbudai temetőben.

A 70 éves korában, vasárnap éjszaka szívinfarktusban elhunyt kiváló ferencvárosi labdarúgót római katolikus szertartás szerint búcsúztatták, amelyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök celebrált. A temetésen tiszteletét tette Orbán Viktor miniszterelnök, Czene Attila sportért felelős államtitkár, Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a volt csapattársak közül többek között Rákosi Gyula, Szűcs Lajos és Mészöly Kálmán, valamint a vasárnap délután pályára lépő Ferencváros játékosai.Vélemények

Kövér: a forradalmat nem követte a forradalom lezárása

Kövér László a HírTV Péntek 8 című műsorában a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció frakcióalakítási szándékával kapcsolatban nem fejezte ki véleményét, hogy elkerülje az alkotmányügyi bizottság döntésének befolyásolását, de általában a képviselők kiválásáról és új frakcióba lépésükről azt mondta: „ha tiszta helyzetet akarnánk teremteni, akkor ezt Magyarországon meg kellene tiltani”.

Mint mondta, hasonló problémákkal 20 éve bajlódik az Országgyűlés, ezért szerinte a Ház működését törvényi szinten kellene szabályozni, és a házszabály minden elemét felül kellene vizsgálni. Kövér László hibának tartja, hogy az ’56-os forradalom leverése és a 40 éves szocializmus ideje alatt elkövetett bűnök a rendszerváltozás után következmények nélkül maradtak, mint fogalmazott, ebben a tekintetben mindenki felelős, aki 1990-ben bekerült a parlamentbe. „A forradalmat nem követte a forradalom lezárása, ezt a november 4-ei beavatkozás elrekesztette, és ezek a feszültségek lappangtak 1990-ig” – mondta.Hírek

“A mi kudarcunk nem tud politikai ellenfeleink sikere lenni”

Ahogyan 1956-ban nem engedhette meg magának a Szovjetunió, hogy precedenst teremtsen a magyar forradalom győzelme, úgy ma a nemzetközi pénzügyi világ egy része sem engedheti meg magának, hogy a magyar gazdaságpolitika nem szokványos intézkedései mintául szolgáljanak más országoknak – hangsúlyozta Kövér László, a parlament és a Fidesz választmányi elnöke a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági társszervezete országos választmányának tisztújító ülésén szombaton.Hírek > Sajtóanyagok

Jelképesen megkezdődött a csatornázás Diósdon

November 4-én délután a csatornaépítési program keretében Diósdon is sor került az ünnepélyes “alapcsőletételre”, amit Spéth Géza polgármester és a kivitelező cégek képviselői végeztek el a Szegfű utcában.

Nemrég, szeptember 12-én ünnepélyesen írták alá az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázási program” diósdi csatornahálózat-építési munkáinak elvégzésére irányuló kivitelezési szerződéseket. A szerződés értéke mintegy nettó 2,7 milliárd Ft. A diósdi csatornaépítési munkálatok a tervek szerint 2013 végén fejeződnek majd be.Vélemények

Szent Imre – “a születő haza tündöklő csillaga”

November 5. Árpád-házi Szent Imre emléknapja.

Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és Boldog Gizella hercegnőnek a hagyomány szerint több gyermeke volt, akik nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak. Imre születésének idejét a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi, helyét Székesfehérvárra.

I. István király és Gizella királyné gyerekei közül csak két fiú neve maradt fenn: Ottó, aki valószínűleg 1000 előtt született (a krónikák szerint 1002 előtt keresztelték, s korán halt meg), valamint Imre. Imre nevét, valószínűleg anyai nagybátyja, a később szentté avatott II. Henrik német-római császár után kapta.

Imre életéről krónikák és legendák alapján vannak csak ismereteink. A hagyomány szerint a székesfehérvári ferences templom és rendház területén született. Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvashatjuk:Hírek

A nemzeti gyásznap budapesti programjai

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok orvtámadásának 55. évfordulójára emlékezünk november 4-én, pénteken. Az Emlékezés Napján fejet hajtunk  a  hősök előtt, akik – akár életük árán is – kiálltak a szabadság eszménye mellett. Magyarország Kormánya szeretettel vár minden emlékezőt a nemzeti gyásznap rendezvényeire – olvasható a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közleményében.Vélemények

Halottak napja

November 2-án üljük halottak napját, amikor a katolikus Egyház minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről emlékezik meg.

Az Egyház a feltámadásba vetett hittel tölti meg a halottak tiszteletének más kultúrákban is szokásos, ősi cselekedetét, amelynek minden nép a maga módján tesz eleget.Vélemények

Mindenszentek

Éppen tíz esztendeje lett újból munkaszüneti nappá Magyarországon mindenszentek napja. November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.2019. június 25., kedd - VilmosDiósdi Fidesz - kapcsolat@diosdifidesz.hu

Készítette: Olcsó Weboldal
WEB Experts – web design • WORDPress