Menü Bezárás

Újabb gesztus a Polgármester egyik támogatójának – Dizseri András beszámolója

 A csütörtöki érdemi ok nélkül összehívott rendkívüli testületi ülés első napirendi pontja arról szólt, hogy engedélyezi-e a képviselő-testület a „Diósd” név- és címerhasználatát egy újonnan alakult polgárőrségnek a Diósdi Polgárőr Egyletnek.  A határozati javaslat mellé a Polgármesteri Hivatal mellékelte Ledniczky Lászlónak a még be nem jegyzett egyesület elnökének levelét. Az Elnök egyébként külsős bizottsági tagként tevékenykedik jelenleg a pénzügyi bizottságban,  Spéth Géza csapatában indult a 2010-es önkormányzati választáson, és úgy tűnik jelentős befolyással rendelkezik. A napirendi ponthoz a következő gondolatokat fűztem az ülésen:

 

„Az egyesület megalakulását vehetnénk bizakodóan is, amennyiben ez 2-3 évvel ezelőtt történik. Abban az időben valóban voltak hiányosságok a civil rendvédelmi szervek körül, azon oknál fogva, hogy akadtak civil kezdeményezések a rendészeti problémák megoldására, de tapasztalat nélkül, valamint  az egyik agonizáló egyesület zavaros pénzügyletei miatt, a testület úgy döntött, hogy nem támogatja tovább a rendellenesen működő egyesületet. Ezen oknál fogva foglalt állást a képviselő-testület amellett, hogy együttműködési megállapodást köt az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel, amely mind infrastrukturálisan, mind pedig tagságában alkalmas arra, hogy Diósd védelmét ellássa. (7 éves egyesületről van szó, saját egyedülálló frekvenciával és közel 120 fős tagsággal) Azóta egyértelműen kimondható: megoldott Diósd polgárőri védelme, és eredményesen működik.

Nekem sem mint képviselő, sem mint diósdi polgár nincs befolyásom arra; hány polgárőr szervezet alakuljon Diósdon, de értelmét nem látom több, hasonló rendeltetésű szerveződés költséggel járó létrejöttének.

Szemtanúja voltam, hogyan dőltek hamvába ezek a kezdeményezések, ezért fenntartásokkal fogadom egy új rendvédelmi szerv megalakulását, a következőek miatt is:

– Emlékezhetünk arra, hogy Diósdon annak idején 1 kórus volt, ma már 3 van. Csak míg ezek a kórusok egymástól függetlenül is tudnak nagyon színvonalas esteket tartani, addig a rendvédelmi szervek esetében ezek párhuzamos működése komoly problémákat jelenthet, és  okozhat káoszt,  mint jobb közbiztonságot.

 

Ha Ledniczky László  levelét elolvasom több feltételes módot találok benne. „Az OPSZ tagja kíván lenni….igazolvánnyal fog rendelkezni….stb.”

Egy olyan egyesületnek amely felől még nem bizonyosodtunk meg, hogy valóban méltóképpen fog tevékenykedni, és használni a „Diósd” nevet és címert, nem javaslom ezeket megadni. A levélben szereplő vágyinformációkat nem tartom elégségesnek.

Szeretném figyelmeztetni a képviselő testület 2006 és 2010 között is képviselőként tevékenykedő tagjait, hogy akkor a  testület már hozott egy hibás döntést, amikor nem hallgatott Sohajda Lajos akkori képviselőtársunk javaslatára, és megadta a Diósd névhasználatot a hangzatos alapszabállyal rendelkező „Otthonunk Diósd Egyesületnek”, amelyről a későbbiek folyamán kiderült, hogy Szabó Miklósnak és csapatának választási gittegylete. Felteszem a kérdést: ők mit tettek azóta Diósdért?? Vagy említhetném a korábban említett zavaros pénzügyekkel rendelkező polgárőrséget a Diósdi Rendészeti Alapítványt.  Óvva inteném a testületet, hogy hasonló hibát újra elkövessen.

 

 

A Ledniczky László levelével kapcsolatban a következő észrevételeim vannak:

 

–         Nem értem mit jelent az a mondat, hogy „2010. november 23-án megalakult az egylet, a nagyszámú diósdi választók akaratának egyezően.” Gondolom itt polgárt akart érteni a levél írója, ugyanakkor a mondatnak a választókra való utalását semmilyen adattal nem támasztja alá.

–         Ha valóban nagyszámú ember  van Diósdon aki elkötelezett a közbiztonság irányába, akkor miért nem a már működő polgárőrségbe léptek be amely már korábban is bizonyított? Tehát mi szükség az új egyesületre?

 

Mivel azonban képviselőként a közösség érdekét képviselve  minél szélesebb körben szeretnék tájékozódni az új Egyletről ezért a következő határozat elfogadását javasoltam:

 

 

  1. Az Egylet elnöke írásban adjon részletes tájékoztatást az eredményes és sikeres polgárőr tevékenységéről.
  2. A felelős Elnök hozzon pozitív visszaigazolást a polgárőri tevékenységéről, olyan szervezetek felelős vezetőitől, akik megelégedéssel nyugtázták polgárőri tevékenységét.
  3. Az Egylet vezetője a „Diósd” névhasználattal kapcsolatban készítsen írásbeli ismertetést, amelyből kitűnik, hogy a névhasználatot érintő tevékenysége a nevet megtisztelő-felemelő helyzetbe hozza, hogy elkerüljük Diósd nevének közönségessé tételét.
  4. Az Egylet felelős vezetője írásban nyilatkozzon arról, hogy a térségi települések hasonló célú szervezeteivel szoros szakmai együttműködést tart fenn, az információk kölcsönös cseréjével , és a titkok megőrzésével bezárólag.
  5. A szervezet pénzügyi és gazdálkodási működésével kapcsolatban a felelős vezető terjesszen elő egy naptári évre szóló pénzfelhasználási tervet, hogy abból felismerhető legyen minden bevételi forrás, elkerülve a feketegazdálkodást.
  6. A felelős vezető terjesszen be olyan gazdálkodási tervet, amelyből felismerhető, hogy a kérelműkben felsorolt felszerelések és egyéb fel nem sorolt működési eszközök beszerzésével, és a vagyoni nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet milyen módon és feltételekkel végzik.

 

 

Természetesen a Spéth-MSZP többség nem tartotta szükségesnek, hogy megfelelő tájékozódás után lehessen dönteni a kérdésről, és javaslataimat lesöpörte az asztalról. Ismét egy gesztus a hű és költséges támogatók felé…