Menü Bezárás

Megrongálták erdélyi testvértelepülésönkön Wass Albert sírját

 Marosvécsen, Diósd testvértelepülésén, a Kemény kastély parkjában lévő kő síremlékről ismeretlenek lecsavarozták és elvitték Wass Albert portréját ábrázoló, Hunyadi László szobrász által öntött bronz emlékplakettjét.  A diósdi Fidesz-KDNP frakció javasolni fogja a diósdi képviselő-testületnek, hogy a Hivatal hozzon létre egy elkülönített bankszámlát, ahol adományok gyűjthet majd az író portréjának mielőbbi visszahelyezése érdekében.
(Fotó:MTI)

A tovább gomb megnyomásával a cikk óta már elkészült erről szóló  előterjesztést is elolvashatja!

 

 

Az előterjesztés száma:                                                           Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Eőry Zsolt                                     A határozat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros testületi ülésére

Bankszámla nyitásáról Marosvécs számára

Wass Albert síremlékének megrongálása miatt

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

2011. április 13-án Marosvécs testvértelepülésünkön megrongálták Wass Albert síremlékét. Abból a célból, hogy Diósd lakossága adományokkal segíthesse a síremlék helyreállítását, legcélravezetőbb egy elkülönített bankszámla nyitása a segítség fogadására, amely segítséget a Szent Gellért Hétig eljuttatunk Marosvécsre.

 

 

 

Határozati javaslat

…./2011. (IV.28.) diósdi öh.

Bankszámla nyitásáról Marosvécs számára

Wass Albert síremlékének megrongálása miatt

 

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elkülönített bankszámla nyitását határozza el, amelyen a testvértelepülésünkön, Marosvécsen 2011. április 13-án megrongált Wass Albert-síremlék helyreállítására Diósd Község lakosságának adományait célzott támogatásként összegyűjti „A kő marad” jeligére.

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot és a bankszámla számát széles körben, a szokásos módon tegye közzé Diósdon.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

 

2011. április 15.

Eőry Zsolt

képviselő