Menü Bezárás

Az öttagú diósdi képviselő-testületi többség nem hajlandó visszavonni a törvénysértő határozatát!

 A döntést meghozó öt tagú – a Spéth Géza által vezetett és az MSZP helyi elnöke alkotta – diósdi képviselő-testületi többség a Pest Megyei Kormányhivatal általi,  a diósdi képviselő-testület döntésének jogszerűségét kifogásoló levele ellenére sem kívánja visszavonni korábbi törvénysértő határozatát. Az április 27-i testületi ülésen mindössze  arra tettek  ígéretet, hogy a jövőben módosítani fogják a Diósdi Polgárőr Egylet támogatásáról szóló törvénysértő határozatukat.

A Fidesz-KDNP frakció márciusban nem szavazta meg az általa törvénysértőnek tartott határozatot, és többször felhívta az öttagú képviselő-testületi többség figyelmét a törvénysértésre. Kérte, hogy a törvénysértő határozat mielőbbi visszavonásával haladéktalanul állítsák helyre a törvényes állapotot Diósdon. A Pest Megyei Kormányhivatal levelében most helyt adott a Fidesz-KDNP aggályának, és kimondta, hogy „a törvényességi állapot a képviselő-testületi határozat visszavonásával állítható helyre.”

Mint ismert, a diósdi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) önkormányzati rendelete értelmében a diósdi képviselő-testület kizárólag olyan önszerveződő közösséget – azaz a bíróság által bejegyzett egyesületet, alapítványt –  részesíthet pénzügyi támogatásban, amely a támogatás iránti pályázathoz csatolja – egyebek mellett – a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés hitelesített másolatát. Ennek hiányában nem részesíthető pénzügyi támogatásban a pályázó a helyi rendelkezések alapján. A Diósdi Ök. képviselő-testületének „MSZP-Spéth” többsége a Fidesz-KDNP képviselőcsoport érveit félresöpörve szavazott meg még márciusban törvénytelenül 500 000.- támogatást egy olyan civil szervezetnek, ami még nincs bírósági nyilvántartásba véve, és a diósdi rendeletben foglalt követelmények egyikének sem tett eleget. Érdekesség, hogy az Egyletet egyébként épp az a Ledniczky László jegyzi elnökként, aki jelenleg külsős bizottsági tagként tevékenykedik Diósdon a Pénzügyi bizottságban, és  Spéth Géza csapatában indult a 2010-es önkormányzati választáson. Az ügy pikantériája, hogy időközben a Budaörsi Városi Ügyészség is nyomozást rendelt el Ledniczky László ellen magánokirat-hamisítás miatt.

A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya az Ötv. alapján a Pest megyei önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerve, amely ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, és a mérlegeléssel hozott önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja. A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerve törvényességi ellenőrzési jogkörében többek között vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat döntéshozatali eljárása, döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak. A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv a törvényességi ellenőrzés körében – határidő tűzésével – felhívja az érintettet a törvénysértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet tájékoztatni. Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történt, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását a törvénysértés megszüntetésére, és a képviselő-testület tisztségviselőjének felelősségének megállapítását.