Menü Bezárás

Közlemény – Válasz Spéth Géza polgármester vádaskodására

 „Én nem tévedek! Ideges leszek, ha azt mondod, hogy tévedek!”- ezeket a mondatokat Spéth Géza polgármester mondta, amikor Sohajda István önkormányzati képviselő cáfolta a falu első emberének állításait a Sportcentrum korábbi építésével kapcsolatban. Spéth ugyanis az augusztus 2-i rendkívüli testületi ülés egyik napirendi pontjánál három korábbi képviselőre próbálta hárítani az épület korábbi építésével kapcsolatos súlyos hiányosságokat. Az elhangzottakkal kapcsolatban a megvádolt három akkori képviselő közleményben reagál, amelyből egyértelműen kiderül, hogy Spéth Gézát a tények nem igazán zavarták mondanivalója megfogalmazásában. Ő ugyanis a saját felelősségét éppen azokra a képviselőkre próbálta hárítani, akik az építéskor keletkező hibákra és hiányosságokra egy 43 pontos hibalistában hívták fel a figyelmet.  

Válasz Spéth Géza polgármester vádaskodására

Diósd Község Önkormányzat képviseletében Spéth Géza polgármester és dr. Csizmadia Julianna jegyző vállalkozási szerződést kötött a Diósdi Sportközpont épület és térvilágítás kivitelezési valamint belső parkosítási munkáira.  A nettó vállalkozási díj összege 208.238.925 Ft +Áfa volt. A befejezés véghatárideje az épület esetében 2007. április 30., a térvilágítás esetében 2007. június 30., a belső parkosításnál pedig 2007. okt. 31. volt.   A vállalkozó a szerződés alapján jótállási hibakijavítási kötelezettséget is vállalt, tehát ezek a munkák is a szerződése részét képezték. Az önkormányzat és a vállalkozó képviselői 2007. február hónapban a szerződést módosították, amelyben a véghatáridő 2007. május 31-ben lett megállapítva.

Az alapszerződés és a módosított szerződés oldallapjain minden esetben a polgármester, a jegyző és a vállalkozó szignója látható.

A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére Diósd Község Önkormányzat polgármestere és jegyzője megbízási szerződést kötött a Radians Településfejlesztő Kft.-vel a munkák mérnöki/műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására. A szerződés magába foglalta a műszaki ellenőrzésen túl, de azzal együtt járó a munkák befejezésétől számított egy év múlva megtartandó garanciás eljárást, vagyis a rejtett hibák számításba vételének és kijavíttatásához szükséges intézkedések megtételéhez kötődő teendőket is. A szerződést 2006. július 31-én kötötték 3.276.000 + Áfa megbízási díjjal. A szerződés belső lapjain ellenjegyző szignók nem láthatóak. A szerződést a polgármester, a jegyző és a megbízott vállalkozó írta alá.  Nem felel meg a valóságnak Spéth Géza azon mondata sem, mely szerint a műszaki ellenőrt Sohajda Lajos akkori képviselő „hozta”. A valóság ezzel szemben az, hogy a műszaki ellenőrzést végző Kft.-t közbeszerzésen választották ki. Az ezzel kapcsolatos iratokba bárki betekinthet.

A kivitelezési munkák műszaki teljesítésének befejezését a kivitelező vállalkozó 2007. április 20-i dátummal jelentette az Önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal munkatársai és a műszaki ellenőr, valamint a vállalkozók közös bejárásokat tartottak. A műszaki átadás-átvétellel kapcsolatban feltehetően jegyzőkönyveket vettek fel. Ellenben a végkifejlet szempontjából feltehetően együttműködési hiányosságok lehettek.

A műszaki átadás- átvétellel és a végelszámolásokkal kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások bonyodalmak között és rendezetlenül zajlottak. Ezen okoknál fogva és amiatt, hogy a Polgármesteri Hivatal, a megbízott műszaki ellenőr, illetve a vállalkozó együttesen és külön-külön is hiányosan látta el a feladatát, az alulírott három képviselő augusztus 15-én helyszíni hiány- és hibafelvételi bejárást tartott. A képviselők rendkívüli közreműködésére azért került sor, mivel a korábban tapasztalt dilettantizmus miatt a feladat hiányosan ellátott illetve ellátatlan maradt.

A hibafelvétel során 43 különféle hiányosságot kellett a jegyzékbe beírni azzal a záradékkal, hogy a hibák kijavítása és a hiányok pótlása szükséges.  Mindezt pedig a munka kivitelezésével és felügyeletével megbízott személyek helyett kellett elvégezni.  Meglehetősen furcsa, hogy az érintett Spéth Géza polgármester most részben saját mulasztásait próbálja másra hárítani.

Az előzmények alapján megállapítható, hogy a Sportközpont kivitelezése és annak műszaki ellenőrzése úgy történt, hogy a minőségi és mennyiségi teljesítést ellenőrző műszaki ellenőr hiányosan végezte a munkáját. Ebbe közrejátszott az is, hogy a műszaki ellenőrrel szemben az Önkormányzat képviseletét ellátó Spéth Géza polgármester és dr. Csizmadia Julianna jegyző nem volt következetes. Ebből a nemkívánatos helyzetből keletkezhetett az a hiánylista, amelyet a három képviselő készített az Önkormányzat munkájának megsegítéseként a műszaki ellenőr helyett. A listával kapcsolatos számonkérés lehetősége a Polgármesteri Hivatal részéről fennállt mind a kivitelező, mind pedig a megbízott műszaki ellenőr számára. Erre a műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év időtartamban is további lehetőség lett volna. Az ezekkel kapcsolatos jogérvényesítést általunk ismeretlen okokból dr.Csizmadia Julianna és Spéth Géza elmulasztotta.

Kérjük a Polgármester Urat, hogy a továbbiakban tartózkodjon a valóságtartalmat nélkülöző kijelentésektől és az alaptalan vádaskodásoktól, a térítésmentesen elvégzett kisegítő munkánkért nem ezt a gesztust vártuk!

Diósd, 2011. augusztus 15.

Mezőfi László

Sohajda István

Sohajda Lajos