Menü Bezárás

Ságvári és Zalka távozóban – a képviselők szándéka szerint

 Eőry Zsolt képviselő egyéni előterjesztésére a képviselő-testület az augusztus 29-i rendes ülésén egyhangúan döntött arról,  hogy két utca elnevezését meg kívánja változtatni: a Ságvári Endre utcát Szent Gellért utcává, a Zalka Máté utcát Liszt Ferenc utcává kívánja átnevezni. A testület megbízta a jegyzőt a szükséges teendők elvégzésével.

Míg sorra tüntetik el az országban a “negatív példaképek” neveit a közterületekről, addig sajnálatos és szégyen, hogy húsz évvel a Szovjetunió és az európai kommunizmus bukása után Diósdon még mindig vannak olyan közterület-elnevezések, amelyek a diktatúrát és annak képviselőit idézik.

Részlet az előterjesztésből:

‘A közterületek történelmi személyekről való elnevezésének jelentősége mindig is abban állt, hogy az utókor számára példaként állítható életutakra és az illető személyek nagy jelentőségű, értékes tetteire felhívja a figyelmet, és azok követésére indítson. Sajnos a 1945-öt követő évtizedekben számos olyan személyről is neveztek el közterületet szerte az országban, akik nem csak jelentéktelenek, hanem kifejezetten méltatlanok és erkölcsileg is károsak voltak a magyar nemzet történelme folyamán. Ezért nem szolgáltak rá arra, hogy az utókor példaképei legyenek, nevüket – elrettentésül – inkább szégyenfalon kellene megjelentetni. Hazánkban az elmúlt 20 évben nem történt meg maradéktalanul a közterületek méltóságának helyreállítása, és sok helyen maradtak olyan út-, utca- és térelnevezések, amelyek a kommunista diktatúrát, az antidemokratikus rendszereket és az elnyomást idézik, a gyilkosok emlékét éltetik. Az utóbbi hónapokban egyre több településen ismerik ezt fel, és mernek lépni ebben az ügyben.

A közterületek elnevezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik (Alkotmány 44/A. § (2), A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)). Alapjában tehát minden önkormányzat saját rendeletet alkot a közterületek elnevezésére. A helyi rendelet („Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelete  az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről”) 6.§-a a következőkképpen fogalmaz:

„Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történetében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,

c) akinek Diósd község életében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Diósd egészének vagy egy részének fejlődéséhez.”

Ezért az évezredes magyar hagyományra, illetve Diósd történelmére tekintettel időszerűnek és szükségesnek látszik egyes helyi közterületek elnevezésének megváltoztatása, aminek keretében javasolom a diósdi Ságvári Endre utca, valamint a Zalka Máté utca elnevezésének megváltoztatását.  Ezen utcák olyan, arra méltó személyek nevét viseljék, mint Szent Gellért (akinek diósdi kötődése is van) és Liszt Ferenc (aki világhírű magyar zeneszerzőként beírta nevét a nemzet történetébe, és idén – országos és világszintű ünnepségek keretében – születésének 200. évfordulóját ünnepeljük).’

 

A szokásos kérdés: mivel jár?

Ha egy közterület nevét a képviselő-testület megváltoztatja, akkor a lakosnak ki kell cserélnie a lakcímkártyáját, mely csere illetékmentes (ezt a kérelmet az ügyfélszolgálaton is beadhatja). Amennyiben gépjármű van a tulajdonában, akkor változtatni kell az okmányirodában a forgalmi engedélyen (az érdi okmányirodában ez is ingyenes). A lakosnak értesítenie kell még más intézményeket, szerveket (pl.: bank, biztosító, szolgáltatók, munkahely stb). Amennyiben gazdasági társaság van bejelentve az érintett közterületre, ott a cégbíróságnál kell rendezni a változást – ennek van költsége.

Miután a képviselő-testület a határozatot meghozza, a Hivatal értesíti a Földhivatalt, a Központi Nyilvántartót és más hivatalokat is – ez természetesen illetékmentes. További – minimális – költség: az új utcanév-táblák legyártása és elhelyezése (ez egy néhány ezer forintos tétel).

Kiadással tehát csupán a cégeknél jelentkezhet a névváltoztatás.

Az utcában lakók véleményét a – a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet alapján – mindenképpen ki kell kérni a változtatás előtt, ez a vélemény azonban nem „ügydöntő”: a döntés a képviselő-testület kezében van.