Menü Bezárás

Autósok, gyalogosok, figyelem!

 Lakó-pihenő övezet20 kmhVárosunkban egyre több utca, illetve terület kap “lakó-pihenő övezet” minősítést és ezt jelző kresztáblát. A csatornázási munkálatok befejeztével az újonnan burkolt utakon nagy a kísértés a megengedett sebesség túllépésére vagy más szabálysértés elkövetésére.

Kiemelten fontos tudni, hogy ilyen kresztáblával jelölt közúton a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h, és – járda híján – a gyalogosnak van elsőbbsége!

A jövőben a Kavicsos, a Homokos és a Sashegyi utcák bejáratánál “fekvőrendőr” és külön kresztábla fogja erre felhívni a figyelmet, valamint fokozott rendőri ellenőrzés is várható.

Alább a vonatkozó, jelenleg érvényes jogszabályt olvashatják:

“39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben

(1) Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:

a) kerékpár,

b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,

e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.”

Eőry Zsolt önkormányzati képviselő